Home / Dịch Vụ

Dịch Vụ

Nhận cài đặt máy tính làm modem mikrotik pfsense ikuai8 sophos

PC Modem mikrotik pfsense ikuai8 sophos … Khắc phục các lỗi về mạng không ổ cứng. Định tuyến game với pc modem. Giới hạn download, xem video, truyền file dữ liệu không ảnh hưởng tốc độ load web và game. Giới hạn tốc độ theo ip. Định tuyến game web …

Tiếp »

0939150222