Home / Bài Viết / Cài đặt máy tính làm modem với mikrotik

Cài đặt máy tính làm modem với mikrotik

About vongabau

Kiểm Tra

Các Kiểu Load Balancing Mikrotik

– Kiểu 1 : Chỉ cân bằng tải, không gộp băng thông /ip firewall mangle …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0939150222