Home / vongabau

vongabau

Hướng dẫn root mazda connect

Từ FW v59.00.502 trở lên, CMU bị khóa và người dùng không thể truy cập vào hệ thống của riêng họ và không thể cài đặt các chỉnh sửa nữa. Hiện tại cách duy nhất để phá vỡ điều này là tạo một kết nối nối tiếp và làm theo …

Tiếp »

Laptop cấu hình tốt, giá ổn cho sinh viên.

Với mức giá dưới 15 triệu đồng, cấu hình tốt và thiết kế bắt mắt, các mẫu laptop của Acer, Dell, Lenovo, Asus… được xem là lựa chọn tốt cho sinh viên. Dưới đây là các mẫu laptop có cấu hình và mức giá phù hợp đang được khuyến mại …

Tiếp »

Các kiểu cân bằng tải mikrotik

– Kiểu 1 : Chỉ cân bằng tải, không gộp băng thông /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt1 \new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt2 \new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt1 new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt2 new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no dst-address-type=!local in-interface=LAN …

Tiếp »

Các Kiểu Load Balancing Mikrotik

– Kiểu 1 : Chỉ cân bằng tải, không gộp băng thông /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt1 \new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=vnpt2 \new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt1 new-connection-mark=to_vnpt1 passthrough=yesadd action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no in-interface=vnpt2 new-connection-mark=to_vnpt2 passthrough=yes add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\no dst-address-type=!local in-interface=LAN …

Tiếp »

0939150222